Slovensko | 日本語
Razpis: Program JET (Japan Exchange and Teaching) 2018

Program JET, katerega cilj je predvsem spodbujati internacionalizacijo na lokalni ravni, vabi mlade diplomante iz tujine, da sodelujejo v mednarodni izmenjavi in se vključijo v poučevanje tujih jezikov v japonskih lokalnih vladnih uradih, odborih za šolstvo ter v osnovnih, nižjih srednjih in višjih srednjih šolah.

Program JET se izvaja v sodelovanju japonskih lokalnih oblasti, ministrstva za notranje zadeve in komunikacije (MIC), ministrstva za zunanje zadeve (MOFA), ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo (MEXT) ter svetom lokalnih oblasti za mednarodne odnose (CLAIR).

Prijavni rok za slovenske kandidate je 28. februar 2018. Kandidati bodo povabljeni na razgovor, ki bo potekal v prostorih Veleposlaništva Japonske v torek, 13. marca 2018, in sredo, 14. marca 2018. Vse kandidate pozivamo, da si natančno preberejo razpisno dokumentacijo in pripravijo vloge v skladu z navodili. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali*.

* Ob prijavi ni potrebno predložiti izjave osebnega zdravnika, zdravniškega potrdila in potrdila o nekaznovanosti. Rok za oddajo teh dokumentov je 15. junij 2018.

Prijavo pošljite na:
Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI
1000 Ljubljana

(s pripisom: Program JET 2018)


Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan