Slovensko | 日本語
Razpisi || Calls
Aktualne informacije || Latest News
Politične in gospodarske zadeve || Political and Economic Affairs
Politične zadeve || Political Affairs
Gospodarske zadeve || Economic Affairs
Uradni obiski v tujini || Official Visits Abroad
Druge informacije || Other News
Japonsko-slovenski odnosi || Japan-Slovenia Relations
 
Kultura in izobraževanje || Culture and Education
Kultura || Culture
[Pretekli dogodki]
Odnosi z javnostmi || Public Relations
Izobraževanje || Education
Veliki vzhodnojaponski potres || Great East Japan Earthquake
Veleposlaništvo Japonske
Veleposlanik Lokacija
Prazniki
Uradna Facebook stran Veleposlaništva Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 200 82 81/82
Fax: +386 1 251 18 22
E-mail: info@s2.mofa.go.jp

Uradne ure (vizumi in druge informacije): 9:00 - 12:30 in 13:30 -16:30

Povezave
The Ministry of Foreign Affairs of Japan
Potovanje

Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan
Privacy Policy