Slovensko | 日本語
Knjižnica
    Na veleposlaništvu smo uredili manjšo knjižnico, v kateri si lahko izposodite dela različnih japonskih avtorjev v angleškem, slovenskem in japonskem jeziku. Posojamo pa tudi DVD-je, na katerih so predstavljeni različni vidiki japonske kulture.
  • Seznam knjig
  • Seznam DVD-jev: Japan Video Topics in druge video vsebine

Za več informacij in pogoje izposoje nam pišite na info@s2.mofa.go.jp.


Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan