Slovensko | 日本語
     
 
Pregled

“Japonsko morje” je edino mednarodno priznano poimenovanje zadevnega morskega območja. Japonska ostro nasprotuje neutemeljenemu sporu v zvezi s poimenovanjem Japonskega morja ter poziva k boljšemu razumevanju problematike in podpori mednarodne skupnosti stališčem Japonske, s ciljem ohranitve poimenovanja Japonsko morje kot edinega. Enakega mnenja kot Japonska so številne mednarodne organizacije, vključno z Združenimi narodi (OZN).

 


Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan