Slovensko | 日本語
Razpis: Fellowship for Intellectual Exchange 2016-2017

Program »Fellowship for Intellectual Exchange« izbranim intelektualcem omogoča obisk Japonske ter opravljanje samostojnega raziskovalnega dela na izbrano temo in mreženje. Na razpis se lahko prijavijo raziskovalci (razen dodiplomskih in podiplomskih študentov), novinarji in strokovnjaki s področja humanistike ali družboslovja ter posamezniki s praktičnimi izkušnjami v medijih in neprofitnih organizacijah. Več informacij v spodnjih dokumentih.

Veleposlaništvo Japonske bo pregledalo ustreznost vsake prijave, preden bo kandidata uradno priporočilo Japonski fundaciji. Vsi kandidati, ki bodo uspešno prestali prvo preverjanje, bodo povabljeni na razgovor, ki bo 4. decembra 2015. Kandidate, ki se nameravajo prijaviti na program, prosimo, da o tem obvestijo veleposlaništvo pred oddajo prijave.

 

Prijava:
Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI
1000 Ljubljana

* Prijavni rok: 1. december 2015 (prijav po elektronski pošti ne sprejemamo)

 


Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan