Za hiter vstop na Japonsko uporabite VISIT JAPAN WEB || For a smooth entry to Japan use the VISIT JAPAN WEB

2022/11/1
ENG IMG_VISIT JAPAN WEB_BANNER

Za hiter vstop na Japonsko je potrebno na telefon najprej naložiti in se registrirati v aplikacijo VISIT JAPAN WEB.
Nato je potrebno slediti navodilom in vnesti vse potrebne podatke. Ko je vnos podatkov vašega vstopa na Japonsko zaključen, lahko s pridobljeno kodo hitreje prehajate mejo z Japonsko. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Visit Japan Web