Slovensko | 日本語
     
 

Dosledno stališče Japonske o suverenosti nad ozemljem Takeshime

  • Otočje Takeshima je skladno z zgodovinskimi dejstvi in mednarodnim pravom nesporno sestavni del ozemlja Japonske.

  • Republika Koreja zaseda Takeshimo v nasprotju z mednarodnim pravom. Sleherni ukrepi Republike Koreje, sprejeti v zvezi s Takeshimo na podlagi nezakonite zasedbe, so pravno neutemeljeni.

  • Japonska si bo še naprej prizadevala za rešitev spora o ozemeljski suverenosti nad Takeshimo na podlagi mednarodnega prava ter na umirjen in miroljuben način.

  • Opomba: Republika Koreja ni nikoli predstavila nikakršne jasne utemeljitve za svoje trditve, da je vzpostavila dejanski nadzor nad Takeshimo še pred japonsko vzpostavitvijo dejanskega nadzora in potrditvijo ozemeljske suverenosti leta 1905.

Lega otočja Takeshima Širše območje Takeshime
   
 
Podroben zemljevid Takeshime  
     

 


Copyright (c): 2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan